سفر روحانی به کردستان دستاوردی نداشت

سید محمد بیاتیان اظهار کرد: سفر رئیس جمهور به کردستان سفر هیئت دولت نبود و تنها تعدادی از وزرا و معاونین در این سفر حضور داشتند.وی خاطرنشان کرد: البته مردم کردستان به خاطر مشی و عقیده و مهمان‌نوازی که دارند استقبال بسیار خوبی از رئیس جمهور و هیئت همراه نسبت به سایر استان‌ها کردند که جای تقدیر دارد.